ศิลปะการแสดง

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

การแสดงวรรณกรรมมุขปาฐะพื้นบ้าน “นิวซาร์อัน โระ”(4/1-10/31)

Free

โคะตัน

  • Required Time 15 minutes
  • Capacity 35 people

จะมีการสาธิตเล่านิทาน เพลงบทกลอน ฯลฯ ที่เล่าถึงชีวิตประจำวันขณะนั่งล้อมรอบเตาไฟ

Required Time 15 minutes
Capacity 35 people
Time
4/1-10/31
Weekdays
  1. 11:30am

4/1-10/31
Weekends and National Holidays
  1. 11:30am
  2. 3:30pm
Fee Free (included in admission)
How to take part Go directly to venue
Available languages สื่อสารด้วยเครื่องแปลภาษาระบบ AI ของพนักงาน
Notes / Items to bring Venue: Poro cise
Entering and exiting the venue is not permitted during performances.
PAGE TOP