โปรแกรมในพิพิธภัณฑ์

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

โปรแกรมภาพยนตร์ในเธียเตอร์ “ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวไอนุ”(4/1-10/31)

Free

พิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ

 • Required Time ประมาณ 20 นาที
 • Capacity 96 คน

สัตว์ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับวัฒนธรรมไอนุจะทำหน้าที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ของชนเผ่าไอนุและวัฒนธรรมไอนุตั้งแต่ครั้งที่มนุษยชาติได้เหยียบย่างเข้ามาในเกาะญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบัน โดยอธิบายในรูปแบบที่เข้าใจง่ายทั้งเด็กและผู้ใหญ่และ

Required Time ประมาณ 20 นาที
Capacity 96 คน
Time
4/1-4/26
5/7-7/19
9/1-9/13
9/17-9/20
9/24-10/31
 1. 9:20
 2. 10:40
 3. 12:00
 4. 13:20
 5. 14:40
 6. 16:00
 7. 17:20
4/27-5/6
7/20-8/31
9/14-9/16
9/21-9/23
 1. 9:20
 2. 10:40
 3. 12:00
 4. 13:20
 5. 14:40
 6. 16:00
 7. 17:20
 8. 18:40
Fee Free (included in admission)
How to take part รับลงทะเบียนที่ สถานที่ตั้งแต่ 15 นาทีก่อนเริ่ม
Available languages มีอุปกรณ์นำเที่ยวด้วยเสียง (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษารัสเซีย)
Notes / Items to bring ห้ามรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มในเธียเตอร์ และห้ามรูปและวิดีโอระหว่างฉาย
สำหรับเรื่องอื่นโปรดดูแผ่นพับของพิพิธภัณฑ์
PAGE TOP