โปรแกรมในพิพิธภัณฑ์

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

โปรแกรมภาพยนตร์ในเธียเตอร์ “ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวไอนุ”(4/1-10/31)

Free

พิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ

 • Required Time Approx. 20 minutes
 • Capacity 96 people

สัตว์ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับวัฒนธรรมไอนุจะทำหน้าที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ของชนเผ่าไอนุและวัฒนธรรมไอนุตั้งแต่ครั้งที่มนุษยชาติได้เหยียบย่างเข้ามาในเกาะญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบัน โดยอธิบายในรูปแบบที่เข้าใจง่ายทั้งเด็กและผู้ใหญ่และ

Required Time Approx. 20 minutes
Capacity 96 people
Time
4/1-4/28
Every Day
 1. 9:15am
 2. 11:15am
 3. 1:15pm
 4. 3:15pm
 5. 5:15pm
4/29-7/15
Weekdays
 1. 9:15am
 2. 11:15am
 3. 1:15pm
 4. 3:15pm
 5. 5:15pm
4/29-7/15
Weekends and National Holidays
 1. 9:15am
 2. 11:15am
 3. 1:15pm
 4. 3:15pm
 5. 5:15pm
 6. 7:15pm
7/16-8/28
Every Day
 1. 9:15am
 2. 11:15am
 3. 1:15pm
 4. 3:15pm
 5. 5:15pm
 6. 7:15pm
8/29-10/31
Weekdays
 1. 9:15am
 2. 11:15am
 3. 1:15pm
 4. 3:15pm
 5. 5:15pm
8/29-10/31
Weekends and National Holidays
 1. 9:15am
 2. 11:15am
 3. 1:15pm
 4. 3:15pm
 5. 5:15pm
 6. 7:15pm
Fee Free (included in admission)
How to take part Meet at the venue from 15 mins before the start time
Available languages
Notes / Items to bring Eating and drinking are prohibited in the theater.
Photography and video recording are prohibited during performances.
PAGE TOP