ศิลปะการแสดง

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ประสบการณ์การเล่นเครื่องดนตรี “มุคคุริสำหรับผู้เริ่มหัด”(4/1-10/31)

Additional fee

อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  • Required Time ประมาณ 10 นาที /คน
  • Capacity จำนวนผู้ เข้าร่วม พร้อมกัน สูงสุด 10 คน

สามารถศึกษาวิธีบรรเลงมุคคุริ (หีบเพลงเป่า) ได้แนะนำวิธีถือพื้นฐานและวิธีเปลี่ยนเสียง 3ประเภท

Required Time ประมาณ 10 นาที /คน
Capacity จำนวนผู้ เข้าร่วม พร้อมกัน สูงสุด 10 คน
Time
4/1-10/31
  1. 9:30-11:30
    14:30-15:30

*อาจไม่จัดเนื่องจากสถานะการจองของหมู่คณะ
Fee 1,000 เยน (รวมค่ามุคคุริ)
How to take part รับลงทะเบียนที่สถานที่
Available languages มีเอกสารช่วยอธิบาย (ภาษาอังกฤษ อักษรจีนตัวย่อ อักษรจีนตัวเต็ม ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษารัสเซีย)
Notes / Items to bring นักเรียนประถม ขึ้นไป
(นักเรียนประถม ต้องมีผู้ปกครองอยู่ ด้วย)
PAGE TOP