ศิลปะการแสดง

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

กิจกรรมประดิษฐ์มุคคุริ “มุคคุริ อาการ์ โร”(4/1-10/31)

Additional fee

อาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์

  • Required Time 45 minutes
  • Capacity 10 people

คุณสามารถประดิษฐ์มุคคุริ (หีบเพลงเป่า) ด้วยสิ่วแกะสลัก และศึกษากลไกการทำงานและวิธีบรรเลง * เนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) จึงงดกิจกรรมการบรรเลงที่ใช้ปากสัมผัสกับมุคคุริ

Required Time 45 minutes
Capacity 10 people
Time
4/1-7/15
Weekends and National Holidays
  1. 2:00pm
7/16-8/28
Every Day
  1. 2:00pm
8/29-10/31
Weekends and National Holidays
  1. 2:00pm
Fee 1,000 yen
How to take part Make a reservation at the venue
Available languages มีเอกสารช่วยอธิบาย (ภาษาอังกฤษ อักษรจีนตัวย่อ อักษรจีนตัวเต็ม ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษารัสเซีย)
Notes / Items to bring Ages 10 and over (Elementary school students (ages 6 to 12) must be accompanied by a guardian.)
PAGE TOP