คิดส์โปรแกรม

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

สัมผัสศิลปะการแสดง “อุโปะโปะอะกิโระ”(4/1-10/31)

Free

โคะตัน

  • Required Time 30 นาที
  • Capacity 20 คน

อุโปะโปย แปลว่า หลายคนร่วมร้องเพลง มาเชื่อมสัมพันธ์ด้วยการร้องเพลงดั้งเดิมของไอนุ “อุโปะโปะ” กัน!

Required Time 30 นาที
Capacity 20 คน
Time
4/1-10/31
  1. 10:30
  2. 12:30
Fee Free (included in admission)
How to take part เปิดให้เข้าก่อน 10 นาที
Available languages
Notes / Items to bring
PAGE TOP