การดำเนินชีวิตของเรา

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

กิจกรรมคันธนูและลูกศร “อะคุชิโนะ”(4/1-10/31)

Free

โคะตัน

  • Required Time 20 นาที *ประมาณ 5 นาที /คน
  • Capacity จำนวนผู้ เข้าร่วม พร้อมกัน สูงสุด 2 คน

เป็นการละเล่นที่ใช้ธนูซึ่งสืบทอดกันมาในไอนุ และเนื่องจากใช้ลูกศรที่ปลอดภัยและปลายทู่ไม่ว่าใครก็สามารถร่วมสนุกได้

Required Time 20 นาที *ประมาณ 5 นาที /คน
Capacity จำนวนผู้ เข้าร่วม พร้อมกัน สูงสุด 2 คน
Time
4/1-10/31 
  1. 10:40-11:00
  2. 11:40-12:00
  3. 13:40-14:00
  4. 15:30-15:50
Fee Free (included in admission)
How to take part มาสถานที่โดยตรง
Available languages สื่อสารด้วยเครื่องแปลภาษาระบบ AI ของพนักงาน
Notes / Items to bring กรณีที่ไม่สามารถรักษาความปลอดภัยได้ เช่น มีลมแรง ฯลฯจะยกเลิก
PAGE TOP