งานฝีมือ

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

กิจกรรมปักผ้า “อิการ์การาน โร”(4/1-10/31)

Additional fee

เวิร์คช็อป

  • Required Time 60 minutes
  • Capacity 8 people

สามารถปักผ้าลวดลายไอนุลงบนชิ้นงานที่คุณเลือกจากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

Required Time 60 minutes
Capacity 8 people
Time
4/1-10/31
Every Day
  1. 10:00am
  2. 1:30pm
Fee Coaster: Free
Wrapping cloth bag / Wooden frame / Mask: 1,000 yen
How to take part Make a reservation at the venue
* Please come to the venue at least 5 minutes before the start time.
* Please specify which item you wish to make upon arrival.
Available languages มีเอกสารช่วยอธิบาย (ภาษาอังกฤษ อักษรจีนตัวย่อ อักษรจีนตัวเต็ม ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษารัสเซีย)
Notes / Items to bring Ages 10 and over (Elementary school students (ages 6 to 12) must be accompanied by a guardian.)
PAGE TOP