งานฝีมือ

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

กิจกรรมการสลักไม้ “อินุเยียน โร”(4/1-10/31)

Additional fee

เวิร์คช็อป

  • Required Time ประมาณ 60 นาที
  • Capacity 8 คน

สามารถแกะสลักลวดลายไอนุลงบนที่รองแก้วหรือที่ตั้งสมาร์ทโฟนที่ทำจากไม้ในแบบเฉพาะของตัวเอง

Required Time ประมาณ 60 นาที
Capacity 8 คน
Time
4/1-10/31 
  1. 11:30
  2. 15:00
Fee ที่รองแก้ว 1,000 เยน
ที่ตั้งสมาร์ทโฟน 1,500 เยน
How to take part Make a reservation at the venue
* Please come to the venue at least 5 minutes before the start time.
Available languages มีเอกสารช่วยอธิบาย (ภาษาอังกฤษ อักษรจีนตัวย่อ อักษรจีนตัวเต็ม ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษารัสเซีย)
Notes / Items to bring นักเรียนประถม 4 ขึ้นไป
(นักเรียนประถมต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วย)
PAGE TOP