การดำเนินชีวิตของเรา

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

กิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ “อุปัสคุมะ”(4/1-10/31)

Free

โคะตัน

 • Required Time 15 นาที
 • Capacity เวทีกลาง แจ้ง ประมาณ 100 คน/โปโรจิเสะ 42 คน

แนะนำความเป็นอยู่ในโคะตัน (หมู่บ้าน) และศิลปะที่สืบทอดกันมา

Required Time 15 นาที
Capacity เวทีกลาง แจ้ง ประมาณ 100 คน/โปโรจิเสะ 42 คน
Time
4/1-10/31
วันธรรมดา
 1. 10:00
 2. 12:00
 3. 13:00
 4. 15:00
 5. 16:00
4/1-10/31
ส.-อา./วันหยุดนักขัตฤกษ์
 1. 9:30
 2. 10:00
 3. 12:00
 4. 13:00
 5. 15:00
 6. 16:00
 7. 17:00
Fee Free (included in admission)
How to take part มาสถานที่โดยตรง
Available languages มีเอกสารช่วยอธิบาย (ภาษาอังกฤษ อักษรจีนตัวย่อ อักษรจีนตัวเต็ม ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษารัสเซีย)
Notes / Items to bring จัดที่เวทีกลางแจ้งเมื่อสภาพอากาศอำนวยในฤดูร้อน (ประมาณพฤษภาคม - ตุลาคม)
PAGE TOP