การดำเนินชีวิตของเรา

รายละเอียดบางส่วนจะมีระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

กิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ “อุปัสคุมะ”(4/1-10/31)

Free

โคะตัน

 • Required Time 20 minutes
 • Capacity Outdoor stage: Approx. 100 pepole/Poro cise:35 pepole

คุณสามารถสัมผัสวัฒนธรรมไอนุจากอุปัสคุมะ (ผ่านการบอกเล่า) เช่น จากเพลงและการร่ายรำที่ถ่ายทอดมาจากการบรรยายวิถีชีวิตของโคะตันเป็นหลัก

Required Time 20 minutes
Capacity Outdoor stage: Approx. 100 pepole/Poro cise:35 pepole
Time
4/1-4/28
Weekdays
 1. 10:30am
 2. 12:30pm
 3. 1:30pm
 4. 2:30pm
 5. 3:30pm
 6. 4:30pm
4/1-4/28
Weekends and National Holidays
 1. 9:30am
 2. 10:30am
 3. 12:30pm
 4. 1:30pm
 5. 2:30pm
 6. 4:30pm
4/29-7/15
Weekdays
 1. 10:30am
 2. 12:30pm
 3. 1:30pm
 4. 2:30pm
 5. 3:30pm
 6. 4:30pm
4/29-7/15
Weekends and National Holidays
 1. 9:30am
 2. 10:30am
 3. 12:30pm
 4. 1:30pm
 5. 2:30pm
 6. 4:30pm
 7. 5:30pm
7/16-8/28
Every Day
 1. 9:30am
 2. 10:30am
 3. 12:30pm
 4. 1:30pm
 5. 2:30pm
 6. 4:30pm
 7. 5:30pm
8/29-10/31
Weekdays
 1. 10:30am
 2. 12:30pm
 3. 1:30pm
 4. 2:30pm
 5. 3:30pm
 6. 4:30pm
8/29-10/31
Weekends and National Holidays
 1. 9:30am
 2. 10:30am
 3. 12:30pm
 4. 1:30pm
 5. 2:30pm
 6. 4:30pm
 7. 5:30pm
Fee Free (included in admission)
How to take part Go directly to venue
Available languages มีเอกสารช่วยอธิบาย (ภาษาอังกฤษ อักษรจีนตัวย่อ อักษรจีนตัวเต็ม ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษารัสเซีย)
Notes / Items to bring Venue: Poro cise
Held on Outdoor Stage during summer season (around May to October), weather permitting.
PAGE TOP